سجاد آتش پرور

مدیریت منابع انسانی

در مقطع کارشناسی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری در دانشگاه پیام نور یاسوج با معدل چهارده نیم درسال 1395 فارغ التحصیل شدم. در رشته جغرافیای طبیعی و انسانی در دانشگاه مازندران با معدل پانزده نیم در مقطع کارشناسی ارشد درسال 1397 فارغ التحصیل و در مقطع دکترا در دانشگاه آزاد با معدل هیجده نیم آزمون جامع را به اتمام رساندام. مسول اجرائی ساختمان با بیش از 10سال تجربه تخصصی،مدیریت،نظارت املاک و مسکن،عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی.

سوابق تحصیلی

دکتری جغرافیا

گرایش برنامه ریزی شهری

موسسه/دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

کارشناسی ارشد جغرافیا

گرایش مخاطرات محیطی

موسسه/دانشگاه: دانشگاه مازندران

کارشناسی جغرافیا

گرایش برنامه ریزی شهری

موسسه/دانشگاه: پیام نور یاسوج

مهارت‌ها

جی ای اس

60%

برنامه ریزی

80%

سوابق شغلی

مسئول اجرائی ساختمان

عسلویه پتروشیمی جم

مسئول اجرائی ساختمان

پردیس فاز هشت

مسئول اجرائی راه سازی

سازمان عمران شهرداری

زبان

انگلیسی

مهارت خواندن

80%

مهارت نوشتن

60%

مهارت گفتاری

60%

مهارت شنیداری

80%

پروژه‌ها

عنوان پروژه: شناسایی و پهنه بندی درجه آسیب پذیری مناطق سکونتگاهی از زلزله با استفاده از مدل تصمیم گیری تاپسیس(مطالعه موردی: شهر یاسوج)

توضیحات: پروژه کارشناسی ارشد جهت شناسایی مناطق آسیب پذیر شهر یاسوج در برابر زلزله.

عنوان پروژه: تبیین و ارائه الگوی تاب آوری شهری در برابر زلزله با رویکرد کالبدی و طبیعی (مطالعه موردی شهر یاسوج)

توضیحات: رساله دکتری جهت شناسایی الگوی تاب آوری شهر یاسوج در برابر حواث طبیعی.

دوره‌ها و گواهینامه‌ها

ICDL

موسسه: فنی حرفه ای

تحقیقات

: شناسایی و پهنه بندی درجه آسیب پذیری مناطق سکونتگاهی از زلزله با استفاده از مدل تصمیم گیری تاپسیس (مطالعه موردی شهر یاسوج)

ناشر: نخستین همایش تدبیر معماری،شهرسازی عمران و جغرافیا در توسعه پایدار

: تحلیلی بر امنیت گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهر یاسوج)

ناشر: نخستین کنفرانس ملی جغرافیا برنامه ریزی شهری و روستایی

: بررسی تاثیر تغییر کاربری اراضی بر ارتفاع رواناب (مطالعه موردی حوضه خیاوچای)

ناشر: نخستین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی

توضیحات: شناسایی مناطق آسیب پذیر و بررسی تغییرات کاربری و ارائه راهکارهای کنترل سیلاب.

: اصول کشور داری در جغرافیای سیاسی

ناشر: انجمن ژئوپلیتیک ایران

توضیحات: کارگاه آموزشی کشور داری در جغرافیای سیاسی

: ارائه سند راهبردی ملی مدیریت بحران کشور

ناشر: پژوهشکده سوانح طبیعی

توضیحات: نشست علمی جهت شناسایی راهبرد ملی مدیریت بحران.

تماس با من